Datorhall

Datorhall

Reservkraft

Reservkraft

UPS

UPS

Kylcentral

Kylcentral

Batterirum

Batterirum

You are here:

Säkerhet, underhåll och energibesparing i din datorhall!

IT-säkerhet och tekniskt högkvalitativa lösningar i datorhallar är en avgörande fråga för de flesta företag. Regelbunden service och förebyggande underhåll av datorhallar gör det lättare att lita på tekniken, men alla företag måste också kunna vara trygga i vetskapen om att det inte kommer att uppstå några driftsstörningar som kan få allvarliga konsekvenser i datahallarna.

Med breda kunskaper, lång erfarenhet och många stora, nöjda kunder är Svensk Datorhallsteknik det bästa valet för Dig som behöver ha en säker och optimalt fungerande datorhall. Ledord för verksamheten är: Trygghet, Flexibilitet och Pålitlighet. Svensk Datorhallsteknik ansvarar för drift och säkerheten av datorhallar hos olika företag som exempelvis: Bahnhof, Fonus, Skandia, ICA och Citicon.

Energioptimering

Energioptimering ger energibesparing och en kostnadseffektiv datorhall. Rätt temperatur och energioptimering av kylaggregaten kan få ner din datorhalls löpande kostnaderna avsevärt. Den viktigaste åtgärden för att få ner energiförbrukningen är därför att se till att balansera alla luftflöden och energikrävande applikationer i datorhallar och serverrum.