Kyla

Energibespara med rätt kyla i din datorhall

Ett resultat av den snabba, tekniska utvecklingen av klimatsystemens hårdvara är att utrustningens värmeutsöndringen har ökat. Inom en halvtimme kan en datorhall bli över 50 grader varm och det krävs därför en hel del av kylaggregaten och de redundanta systemen. Stora energibesparingar kan göras genom att optimera driften av kylanläggningen i datorhallen.

Vi håller kylanläggningarna under ständig uppsikt för att hela tiden hålla nere energikostnaderna så mycket som möjligt och utför service och underhåll kontinuerligt. Hela systemet behöver ses över ordentligt minst 2-4 ggr/år för maximal driftssäkerhet.