Reservkraft

Reservkraft till datorhallar

Företag idag blir alltmer beroende av säker tillgång på kraftförsörjning i datorhallar. Effektiva skydd mot avbrott och störningar på elnätet är nödvändigt för att undvika oönskade informationsförluster och hårdvaruslitage i datorhallar. Något som kostar mycket, både i tid och pengar. Pålitliga system för reservkraft är därför en viktig del av en välfungerande IT-driftsmiljö.

För att uppnå maximal trygghet i dessa system så provkörs reservkraftsaggregaten en gång i månaden med avbrott och full last. Vi utför service och underhåll på de flesta typer av generatorer och dieselaggregat.