Riskanalys

Riskanalys av din datorhall

Förebyggande underhåll av datorhallar är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Rondering och riskanalys görs regelbundet hos alla våra kunder för att säkerställa den kontinuerliga driften i datorhallar och serverrum.

Riskanalys innebär att vi går igenom din datorhall, analyserar och dokumenterar risker för att förebygga eventuella fel, samt ser till att maskiner och material fungerar tillfredsställande. Denna preventiva service hjälper företagen att spara pengar genom att bland annat undvika jourjobb och driftstörningar i så stor utsträckning som möjligt.