Tungtransport

Tungtransport i datorhallar

När det gäller förflyttning av känsligt material till och från datahallar är vi behjälpliga även med tungtransporten. Det kan röra sig om antingen flytt eller byte av större apparatur såsom datorer, kylaggregat, kassaskåp mm.