UPS

Förbättra elförsörjningen i datorhallen med UPS

UPS (Uninterruptible Power Supply) är en viktig komponent för att säkerställa den avbrottsfria kraftförsörjningen i din datorhall. UPS:en fungerar som ett filter som jämnar ut de störningar som försämrar elkvaliteten i datorhallen och förebygger därmed systemkrasch, hängningar och annan hårdvaruskada som annars kan bli förödande för verksamheten.

Vi utför service och installation på de flesta typer av UPS:er i datorhallar och serverrum och är mörkesoberoende. Det innebär att vi kan erbjuda mer heltäckande lösningar för optimal driftssäkerhet.