Ventilation

Ventilation i datorhallar & serverrum

Ett företags totala fastighetskostnader består i allt större utsträckning av energiförbrukning. En ren inomhusmiljö med rätt klimat och effektiv ventilation sparar energi. Det är många faktorer som samverkar till att skapa den ultimata inomhusmiljön i datorhallar och serverrum, inte minst balansen mellan frånluft och tilluft.

Vi utför regelbunden äversyn med service och underhåll av det befintliga ventilationssystemet samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) enligt avtal. I snitt rör det sig om 2-4 ggr/år, men ibland oftare.